Een muurschildering tegen ongewenste graffiti! Dit anti-graffiti project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen, het wijkplatform Ophoven, OBS Aan de Meule, Strukton Rail en ProRail om te voorkomen dat de muren van het viaduct keer op keer worden beklad met ongewenste illegale tags en graffiti. Ook heeft GOMAD Graffix hier een anti-graffiti coating over de muurschildering gezet ter bescherming tegen eventuele toekomstige bekladdingen. Al weten wij uit ervaring dat een kunstwerk met respect zal worden behandeld door vandalen. Als onderwerpen hebben we gekozen om historische foto’s van de wijk Ophoven en omgeving op de muren te zetten zoals de oude stenen sluis in het park, de Ophovener Molen, de Ophovenerhof, het St. Jozefbeeld, ‘t Guliks Hoes en de wijkkerk. In fotokaders hebben kinderen van groep 6 van OBS Aan de Meule diezelfde onderwerpen ook getekend. Zo krijg je een mooie combinatie van fotorealistisch werk enerzijds en de kindertekeningen anderzijds. Formaat twee keer 21m br x 4m hoog (170 m2).